Bu İşin Uzmanı "buisinuzmani.com" Kullanıcı Sözleşmesi

Sayın Kullanıcı; www.buisinuzmani.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.
1- TARAFLAR ve TANIMLAR
Site : www.buisinuzmani.com,
Ziyaretçi : Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişiler,
Eğitmen : Sitenin özelliklerinden belli bir ücret karşılığı yararlanan üyeler,
Öğrenci : Siteye ücretsiz üyelik gerçekleştiren kişiler,

İşbu sözleşme, SİTE’nin işleteni buisinuzmani.com kullanıcı sözleşmesini kabul eden ÜYE (Ziyaretçi/Eğitmen/Öğrenci) ve buisinuzmani.com arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.
2- SİTE’NİN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ

SİTE, Eğitmen ve Öğrencileri bir araya getirerek, Öğrenci talepleri doğrultusunda Eğitmenler tarafından doğru hizmet sağlamak amacı ile kurulmuş bir web platformudur. SİTE’de yer alan bilgilerin ve/veya Eğitmen tavsiyelerinin doğru olduğu anlamına gelmez. Eğitmenlerin verdikleri cevaplar ve yapılan işlemler, Eğitmen ve Öğrenci/Ziyaretçi arasında olur ve buisinuzmani.com'u bu kapsamda bağlayıcı değildir.

SİTE’de yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye ÜYE olmak gereklidir.

SİTE, sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.

SİTE, Eğitmenlerin vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez, içeriğini denetlemez. Eğitmen ve Öğrencilerin vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

SİTE içerisinde yer alan Eğitmenler site içerisindeki faaliyetleri sırasında Öğrenci ve Ziyaretçilerden yüz yüze destek eğitimi ve online eğitim dışında hiçbir isim altında ücret ve bedel talep etmez. SİTE, Eğitmenleri şahıs bazında ve/veya kurumsal olarak düzenli olarak site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. SİTE’de bulunan Eğitmenler, SİTE’nin işleteni olan şirketin kadrolu PERSONELİ değildir. Soru cevaplama ve SİTE’de yer alan diğer tüm faaliyetleri tamamen gönüllü ve karşılığında hiçbir ücret almadan yapmaktadırlar. Bu faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını yapmak veya yapmamak tamamen İşin Uzmanı’nın takdirinde olup, söz konusu faaliyetlerde aksama veya durma olması SİTE’yi hiçbir şekilde bağlamaz.

SİTE, ÜYE’lerin ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın Öğrenci ya da Eğitmenler ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde Eğitmenlerin/Öğrencilerin/Ziyaretçilerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, Eğitmen/Öğrenci statüsünü iptal edebilir.

SİTE, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

SİTE, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. KAYITLI EĞİTMENLER işbu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

SİTE, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve SİTE link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak SİTE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
3- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

Üye, SİTE’nin bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, Eğitmenin vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

EĞİTMEN ve ÖĞRENCİ, SİTE üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Eğitmen ve Öğrenci, SİTE’nin kullanımı sırasında 3. şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, sövme, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

Eğitmen ve Öğrenci, SİTE’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, SİTE içerisinde bulunan hiçbir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

Eğitmen, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Eğitmen ve Öğrenci, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Eğitmen ve Öğrencilerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Eğitmen/Öğrenci ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Eğitmen ve Öğrenci, SİTE’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SİTE hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı SİTE’yi sorumlu tutamaz.
4- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

SİTE içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE olup, Eğitmen ve Öğrenci sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. Eğitmenler tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi Bahsi geçen Ziyaretçi/Eğitmen/Öğrenci olup, SİTE işbu materyallerinin SİTE’de yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum Öğrencinin, Eğitmenlere ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. Eğitmen ve Öğrencileri her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3. şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.
5- MÜCBİR NEDENLER

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet altyapısında ortaya çıkabilecek arızalar, kesilmeler, SİTE’nin hizmet aldığı 3. firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
6- KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK

Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, ad, soyad ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. SİTE hiçbir zaman bu bilgileri diğer Eğitmen ve Öğrenciler ile paylaşmaz.

SİTE vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği Eğitmenlerin kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. SİTE, Eğitmenler vasıtası ile ya da diğer iş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım broşürleri gönderebilir.

SİTE içerisinde Eğitmenler ile yapılan görüşmeler işbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz, paylaşılmaz. SİTE sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile tasnif edebilir, anonim olarak yayınlayabilir.
7- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

Eğitmen ve Öğrenciler, dilediği zaman SİTE‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanılan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile ÜYELİK iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

SİTE, Eğitmen ve Öğrencilerin işbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde ÜYE’liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.
8- UYUŞMAZLIKLAR

SİTE ve ÜYE arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.